QUÈ ÉS L’AMPA?

Què és una associació de Mares i Pares d’Alumnes?

Una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és una entitat sense ànim de lucre que agrupa pares i mares d’una escola que s’associen de manera voluntària.

El seu òrgan suprem és l’Assemblea General, formada per tots els socis, que designa la Junta Directiva, òrgan executiu de les seves decisions, els membres de la qual no reben cap retribució pel seu treball.

El seu funcionament està regulat per la Llei d’Associacions, el Decret 202/1987 de la Generalitat de Catalunya i els Estatuts aprovats per l’Assemblea General, i han d’estar inscrites al Registre d’Associacions del Departament de Justícia. Per coordinar l’actuació de les diferents AMPAs existeix la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya, la FAPAC.

Què és l’AMPA del Pilarín Bayés?

L’AMPA DE L’ESCOLA PILARÍN BAYÉS representa la veu de les famílies dins l’escola, i és la seva via natural de participació, transmetent les opinions i les reflexions de les mares i pares sobre temes educatius i de funcionament quotidià del centre. Intervé en la presa de decisions amb la presència de membres de la Junta en algunes de les comissions i designa un representant en el Consell Escolar, màxim òrgan de decisió del centre.

És també un organisme de col·laboració amb la Direcció del centre en la seva tasca diària en els àmbits social, cultural, i econòmic. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Dóna suport i assistència a les famílies que en formen part i ofereix mediació en les seves relacions amb la Direcció de l’escola i els mestres. Des de l’AMPA també es fan gestions amb les administracions públiques per obtenir informació, recursos humans i econòmics, i resoldre possibles problemes d’infraestructura, equipament, material, etc.

La nostra associació ofereix també als pares i mares del centre diferents serveis i col·laboracions: informacions als associats, venda de llibres, organització d’activitats extraescolars, menjador, casal d’estiu, servei d’acollida matinal, organització i col·laboració en festes i esdeveniments escolars, participació en la despesa de les colònies, servei de cangur gratuït per als socis a les reunions escolars i de l’Associació, servei de logopèdia, organització de xerrades educatives, etc. Aquestes activitats estan obertes a la totalitat de famílies de l’escola (excepte activitats extraescolars no esportives que és imprescindible ser soci de l’AMPA) i, en el cas de les de pagament, sovint s’ofereixen amb descompte per als socis.

Direcció i AMPA treballem conjuntament per portar a terme projectes en benefici de la totalitat dels alumnes, com el de millora dels equipaments informàtics i dels estris de lleure, als quals l’associació dóna suport ajudant econòmicament al centre per poder cobrir algunes de les seves necessitats, o el projecte de socialització i reutilització de llibres que ja porta uns anys implantat a l’escola.

I és precisament des de les assemblees de socis de l’AMPA des d’on els pares i mares podem opinar i votar sobre quins d’aquests projectes considerem prioritaris. Pertànyer a l’AMPA ens permet també al conjunt de pares i mares situar-nos en una situació de privilegi per participar activament en el futur de l’escola dels nostres fills i filles, i fer-la cada dia millor.

Però per assolir aquestes fites, cal la participació activa de totes les mares i pares dels alumnes del centre. L’AMPA ÉS COSA DE TOTS!

Anuncis